Trzy pokolenia Goetzów – Okocimskich

Home / Ekspozycje / Trzy pokolenia Goetzów – Okocimskich
Trzy pokolenia Goetzów – Okocimskich

Trzy pokolenia Goetzów – Okocimskich

7 września 2017 roku w brzeskim muzeum została otwarta wystawa zatytułowana „Trzy pokolenia Goetzów Okocimskich 1815 – 1962”.

Dzieje Małopolski wiążą się ściśle z losami i karierą kolejnych przedstawicieli polskiej linii rodziny Goetzów – Okocimskich oraz sukcesem finansowym, jaki odnieśli dzięki udanej inwestycji na terenie małej wsi galicyjskiej – Okocim.

Rodzina Goetzów wywodziła się z Wirtembergii, gdzie od niepamiętnych czasów zajmowała się warzeniem piwa. Początek wielkiej kariery na rynku piwowarskim wiąże się jednak z osobą Jana Ewangelisty Goetza (1815-1893), który przybył nad Uszwicę i wraz z Josephem Neumannem założył w Okocimiu browar, który niedługo stał się jednym z największych zakładów browarniczych w Galicji, potem w Austro – Węgrzech, a następnie w Europie. Tym samym Goetz stał się potężnym przemysłowcem i właścicielem ziemskim, a także znanym działaczem charytatywnym. Założył w Okocimiu Kasę Wsparcia Chorych, straż ogniową, wybudował szpital przyfabryczny, szkołę ludową, kościół. Pełnił również wiele odpowiedzialnych funkcji: był dyrektorem Kasy Zaliczkowej w Brzesku, członkiem Rady Powiatowej oraz Izby Przemysłowej i Handlowej w Krakowie. Chociaż był z pochodzenia Niemcem, nauczył się mówić po polsku i w duchu polskości wychował swe dzieci. Polonizacja nasiliła się po nadaniu mu szlachectwa w r. 1881.

Schedę po nim objął syn Jan Albin Goetz – Okocimski (1864 – 1931), zwany królem piwa, z czasem znany polityk, filantrop i mecenas sztuki, który w r. 1908 otrzymał tytuł barona. Piastował m.in. funkcję marszałka powiatowego, był posłem na Sejm Krajowy Galicji we Lwowie i do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu, przewodniczącym tamtejszego Koła Polskiego, a w latach 1928-30 – senatorem II RP. To za jego rządów browar okocimski przeżywał największy rozkwit. Na przełomie XIX/XX w. zbudował nieopodal browaru wspaniały neobarokowy pałac, który miał się stać rodowym gniazdem Goetzów.

Spadkobiercą Jana Albina był jego młodszy syn baron Antoni Jan Goetz – Okocimski (1895- 1962). Starszy brat Jan Reginald Goetz – Okocimski (1891-1923), który był przewidziany przez ojca na głównego dziedzica rodzinnej fortuny zmarł nagle w Lozannie. Baron Antoni Jan Goetz w r. 1931 został wybrany przez rodzeństwo prezesem Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej „Jan Goetz. Okocimski Browar i Zakłady Przemysłowe SA”. Również i on piastował wiele ważnych funkcji. Był m.in prezesem Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie oraz posłem na Sejm II RP. Z chwilą wybuchu II wojny światowej w obawie przed represjami niemieckimi opuścił z żoną i matką Okocim i przez Rumunię przedostał się do Francji, a po zajęciu jej przez Niemcy do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. W r. 1952 opuścił Anglię i wraz z żoną osiadł w Nairobi w Kenii, gdzie zmarł i został pochowany. We wrześniu 2017 r. jego prochy zostały ekshumowane i złożone w krypcie rodowej w tamtejszym kościele pw. św. Trójcy.

Wystawa „Trzy pokolenia Goetzów – Okocimskich” prezentuje dzieła sztuki, fotografie, pamiątki, dokumenty związane z rodziną oraz browarem okocimskim i pałacem – rodowym gniazdem Goetzów.

Zaprezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów rodziny Goetzów: Pani prof. dr hab. Zofii Włodek i Pana Marka Ronikiera z Krakowa oraz Browaru Okocim i Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej.