Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY z siedzibą w BRZESKU, UL.PLAC TARGOWY 10

2)  został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: ido@mok.brzesko.pl lub osobiście bądź listownie: Małgorzata Kucia – Miejski Ośrodek Kultury, Plac Targowy 10, 32-800 Brzesko

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w

 • celu realizacji zajęć prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury
 • w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury min. wystawy, spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmowe
 • w celach promocyjnych wydarzeń, oraz
 • w celu wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie wyrażonej zgody, a także  gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy uprawnione  na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu

 • cofnięcia zgody,
 • przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej
  z Państwem, a także po jej zakończeniu

w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
 • w przypadku organizowania konkursów, zajęć oraz akcji promocyjnych, w których Pan/Pani może wziąć udział będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania
  i okres rozliczenia wręczania nagród.

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Aczkolwiek ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału min.  w wydarzeniach, zajęciach organizowanych przez MOK w Brzesku:

9) Dane nie będą  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub  do organizacji międzynarodowych;

10) Administrator informuje także, że dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.