Muzeum otwarte

Muzeum otwarte

Muzeum Regionalne w Brzesku już otwarte, lata starań – adaptacja pomieszczeń i pozyskiwanie zbiorów – zaowocowały utworzeniem placówki, której oferta, zarówno dla mieszkańców gminy, jak i turystów będzie zapewne interesująca. W uroczystości otwarcia muzeum brali udział burmistrz Grzegorz Wawryka, radni, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych z terenu powiatu. Wśród gości znaleźli się także między innymi Lidia i Andrzej Krupińscy, Andrzej Kozik – dyrektor Domu Kultury w Pilźnie, Ewa Gołębiowska – burmistrz Pilzna, Marzena Baum-Gruszowska – kustosz muzeum w Pilźnie, Jan Flasza – dyrektor muzeum w Bochni, Andrzej Szpunar – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Barbara Bułdys – kierownik działu sztuki z Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Krystyna Gurgul- kustosz zamku w Dębnie, starosta Andrzej Potępa. Otwarcie muzeum uświetnił występ artystów z MOK, nową placówkę poświęcił ksiądz prałat Józef Drabik.

Utworzone w 2016 roku, a udostępnione zwiedzającym rok później Muzeum Regionalne w Brzesku mieści się w zabytkowej eklektycznej kamienicy należącej niegdyś do żydowskiego burmistrza miasta Henocha Klapholza. Powstała ona po wielkim pożarze miasta w roku 1904 w miejscu tzw. „Murowańca”, zwanego też „domem propinacyjnym”.

Ekspozycja muzealna prezentuje: dwa wnętrza mieszczańskie – salon i gabinet; pejzaże, portrety, pamiątki po aktorze Jerzym Petersie; rysunki i grafiki brzeskiego satyryka Zbigniewa „Bruno” Szulca; busole polowe i pamiątki po płk. Janie Bezardzie.

W salonie mieszczańskim zaprezentowano meble w stylu biedermeier, obrazy wybitnych malarzy Zygmunta Rozwadowskiego, Aleksandra Augustynowicza i Ludwika Stasiaka, natomiast w serwantce pamiątki związane z Brzeskiem, m.in. z Ludwikiem Solskim, Kazimierzem Missoną, Gimnazjum i tutejszymi Żydami

W gabinecie prezentowane są meble empirowe i biedermeierowskie oraz inne obiekty należące niegdyś do prof. Michała Siedleckiego (1873-1940) związanego z ziemią brzeską wybitnego biologa, filozofa, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza Dalekiego Wschodu. Ściany gabinetu zdobią: portret prof. M. Siedleckiego, autorstwa Benedykta Kubickiego oraz pejzaże Brzeska z początku lat dwudziestych XX w. wykonane przez Jadwigę Skalecką. W serwantce zgromadzono natomiast pamiątki po Goetzach Okocimskich i brzeskich cechach rzemieślniczych.

Galeria prezentuje część dorobku artystycznego i pamiątki po aktorze, malarzu i przyjacielu Karola Wojtyły – Jerzym Petersie (1918-1979) oraz rysunki i grafiki Zbigniewa „Bruno” Szulca (1954-1985), brzesko-tarnowskiego rysownika i współpracownika wielu pism i czasopism.

W sali poświęconej pochodzącemu z Przyborowa pod Brzeskiem płk. Janowi Bezardowi (1871-1954), wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie i jednemu ze współpracowników tamtejszego Wojskowego Instytutu Geograficznego zaprezentowane zostały: kolekcja europejskich busoli polowych oraz pamiątki osobiste po autorze patentu z 1902 r. Ściany pomieszczenia zdobią m.in. oryginalne projekty brzeskiego ratusza wykonane przez krakowskiego architekta Gabriela Niewiadomskiego (1857-1944).

Prezentowane w Muzeum Regionalnym w Brzesku muzealia pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – oddział Dwór w Dołędze, Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Urzędu Miejskiego w Brzesku, Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców, zbiorów własnych Muzeum oraz zbiorów Pań Zuzanny Peters-Musiał i Teresy Osiki-Horzymek oraz Jerzego Wyczesanego.